wat-is-ATP

Wat is ATP?

Wat is ATP? 

ATP is een afkorting voor Adenosine Tri Phosfate, of Adenosinetrifosfaat in het Nederlands Dit is een molecuul wat bestaat uit een deeltje adenosine en drie (tri) fosfaat groepen. Alle drie de fosfaat groepen zijn individueel met het adenosine molecuul verbonden. Om deze verbinding te vormen is energie nodig, daarentegen komt bij de afbraak die energie weer vrij. Iedere geestelijke en lichamelijke inspanning kost energie, deze energie wordt opgeslagen in de vorm van ATP. De afbraak en opbouw van dit molecuul vind constant plaats binnen het lichaam en is nodig voor energieoverdracht. Bij krachtlevering door je spieren speelt ATP dus een grote rol. Een spier kan een contractie maken (samentrekken). De contractie is een gevolg van een zenuwprikkel en de splitsing van energie die ligt opgeslagen in chemische (brand)stoffen. In het lichaam kunnen de cellen alleen aan energie komen door de verbranding van brandstoffen. Die verbranding zorgt voor een verandering in de samenstelling van deze chemische verbindingen of het splitsen van deze chemische verbindingen in andere stoffen.

De taak van spiercellen is om chemisch gebonden energie om te zetten in kracht. Hier zorgt ATP (adenosine-tri-fosfaat) voor. ATP kan uiteenvallen in ADP (adenosine-di-fosfaat) + P (een niet gebonden hoeveelheid fosfor) Hierbij komt energie vrij dat gebruikt wordt voor de spieren. ATP is maar voor enkele seconden voorradig, dus moet er continu opnieuw ATP aangemaakt worden tijdens het begin van elke arbeid. Dit terug vormingsproces heet resynthese. Hiervoor gebruiken we ook energie.

  • creatine fosfaat splitsing
  • glycogeen splitsing zonder zuurstof
  • glycogeen splitsing met zuurstof
  • splitsing van vetzuren
  • de splitsing van eiwitten

Energie die vrijkomt vanuit deze systemen wordt gebruikt om, afhankelijk van de soort arbeid en de tijdsduur van de arbeid de gebruikte ATP aan te vullen. ADP+P+energie→ ATP. Per energiebron verschilt de voorraad energie die opgeslagen ligt in het lichaam. Het lichaam beschikt over weinig energierijke fosfaten. Glycogeen is er meer, echter is de opslag van vetzuren verreweg het grootst. Glycogeen en vetzuren leveren per seconde weinig energie. Vetzuren nog minder dan glycogeen. Samengevat is energie uit opgeslagen ATP het snelst.

Reactie plaatsen