2 eigenschappen voor een succesvol leven: integriteit en eigenaarschap
23 juli 2021 
in Mindset
7 min. leestijd

2 eigenschappen voor een succesvol leven: integriteit en eigenaarschap

Wanneer je je meer gaat verdiepen in mindset zul je begrippen tegenkomen die, wanneer je ze goed begrijpt, een verschil kunnen maken in je leven. De termen worden niet in de volksmond gebruikt, en dat is waarom je in deze blog twee van deze begrippen volledig krijgt toegelicht. Nadat je de begrippen volledig begrijpt wordt toegelicht hoe ze met elkaar verband houden, en krijg je praktische tools om de begrippen toe te passen in jouw leven. De begrippen integriteit en eigenaarschap hebben een sterk verband en vormen voor veel succesvolle mensen het fundament van het karakter dat hen succesvol heeft gemaakt. Eigenaarschap wil zeggen dat je voor alles verantwoording neemt in je wereld. Wat dat precies inhoudt en hoe dat bijdraagt aan je succes lees je later in deze blog.

Wat is integriteit?

Integriteit wil zeggen dat je je afspraken met anderen en jezelf ten alle tijden stipt nakomt. Een officiële en meer complete definitie is: “Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.”

Integriteit kan je onderverdelen in de volgende factoren

Betrouwbaarheid

Goede intenties hebben en je beloftes en afspraken stipt nakomen

Transparantie

Bereid zijn om je kwetsbaar op te stellen doormiddel van openheid in informatie en perspectieven

Authenticiteit

‘What you see (or hear), is what you get.’ Er zijn geen verborgen agenda’s of dubbele identiteiten binnen een bepaalde rol die je aanneemt.

Eerlijkheid

Je bent bereid eerlijk te zijn, zelfs als dat pijnlijk of confronterend is. “Tell the truth, or at least don’t lie.” Dit vraagt niet van je dat je mensen beledigt. Wanneer de waarheid hard is voor iemand anders, dan ga je het niet uit de weg, maar breng je dit op een gepaste wijze.

Loyaliteit

Ook al is het in een bepaalde periode makkelijker iemand in de steek te laten, bekijk je jouw relatie op de langere termijn. Merk op dat dit níet wil zeggen dat je moet vasthouden aan iets wat niet werkt, dat is een belangrijk verschil. Wij geloven niet dat iemand ooit volledig en altijd integer kan zijn. Echter bepaalt jouw mate van integriteit wel voor heel groot deel de kwaliteit van je relaties, en jouw effectiviteit. 

We hebben allemaal wel enkele personen in onze omgeving waarvan we weten dat we van ze op aan kunnen. Als je iets met ze afspreekt, dan doen ze het ook, en als ze ergens zeggen om een bepaalde tijd te zijn, dan kun je daar ook op rekenen. Je weet van zo iemand dat hij je de waarheid zal zeggen, of op zijn minst niet liegen. Misschien had je deze karaktereigenschap nog nooit een naam gegeven. 

Maar wanneer je deze persoon voor je haalt, weet je wel wat de karaktereigenschap doet met hoe jij deze persoon ziet. Dit zal dan ook weer invloed hebben op hoe jij met deze persoon om gaat. Integriteit is iets wat je kunt trainen, net als een spier. 

Vanuit eigenlijk alle literatuur over interpersoonlijke relaties en succes zien we dat, wanneer de mate van persoonlijke integriteit groter wordt, mensen meer bereiken en betere relaties krijgen.

Dit vermeerderde succes is niet alleen te danken aan betere samenwerkingen en interacties, dit heeft er mee te maken dat wanneer je integriteit naar andere verbetert, dit vertaalt naar de integriteit ten opzichte van jezelf. Oftewel: je durft eerlijker te zijn naar jezelf én je komt afspraken met jezelf in hogere mate na. ‘Had je er al ooit over nagedacht hoe je leven er uit zou zien wanneer je altijd de dingen zou doen, die je je voornam, of met jezelf afsprak?’

Hoe kan je integriteit toepassen in de praktijk?

Integriteit train je net als alle andere nieuwe gewoontes. Om kort samen te vatten hoe je dat doet, wil je kleine stappen zetten, en niet te veel van jezelf verwachten. Net zoals met alle training: progressive overload toepassen. Maak dus kleine haalbare taken voor jezelf, zodat je succes ervaringen opbouwt. Beloof ook alleen zaken aan andere waarvan je zeker weet dat je ze kunt nakomen. Liever te veel speling laten op je beloftes, dan dat je ze niet nakomt. “Underpromise – overdeliver” 

Een extra tip die het makkelijker maakt om een integer persoon te worden, is het uitwerken van een levensmissie, en persoonlijke kernwaarden. 
 Wanneer je duidelijk hebt omschreven op welke kernwaarden en missie je jouw leven en acties wilt baseren, is dat een sterke leidraad voor je persoonlijke keuzes. Wanneer je duidelijk voor je hebt hoe jij de beste versie van jezelf ziet, al dan niet op basis van je rolmodellen, kun je er een voorstelling van maken hoe deze persoon in jouw positie zou moeten handelen.

Als je een hoog level van integriteit wilt waarmaken, houdt dit sterk verband met je mate van eigenaarschap. Bij een hoge mate van integriteit wil je bijvoorbeeld altijd accuraat op een afgesproken tijd aanwezig zijn of bellen. Dit vereist dat je speling houdt en rekening houdt met mogelijke omstandigheden. Dit komt overeen met wat eigenaarschap inhoudt.

Wat is de definitie van eigenaarschap?

De definitie van eigenaarschap is dat je verantwoording neemt voor alles wat binnen jouw wereld ligt en dat jij anderen en omstandigheden niet de schuld geeft van jouw zaken. Als je een hoge mate van eigenaarschap hanteert, is dit bijna een garantie voor succes. Volledig eigenaarschap nemen maakt je een meer integer persoon, een betere vriend, een betere zakenpartner, maar vooral effectiever in het bereiken van je eigen doelen. 

Deze mindset aannemen begint bij het erkennen dat er áltijd omstandigheden zullen zijn. Ongeacht of deze omstandigheden nu goed of slecht zijn, wil je jouw doel bereiken. Er zijn omstandigheden te bedenken waarin je je koers, in ieder geval tijdelijk, wilt bijstellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ernstige ziektes bij, of overlijden van naasten. Echter in bijna alle andere gevallen, zou je rekening kunnen houden met alles wat er aan omstandigheden kan voorkomen.

Voorbeeld van eigenaarschap

Het simpelste voorbeeld: je wéét dat er gevallen kunnen zijn dat je vertraging oploopt onderweg naar een afspraak. We kennen allemaal iemand die maximaal 1 minuut speling op zijn of haar reistijd heeft, en daarna boos is op alle omstandigheden die er voor zorgden dat hij of zij te laat kwam. 

Vervolgens worden op de afspraak al deze omstandigheden benoemd en niet datgene wat het probleem was: diegene hield geen rekening met de omstandigheden waarvan men al wist dat ze voor konden komen, en had achteraf niet het lef dit toe te geven aan zichzelf. 

Dit patroon zal er voor zorgen dat deze persoon de volgende afspraak weer precies hetzelfde doet, en weer een andere partij en zichzelf teleurstelt. Iemand met de juiste mindset zou dusdanig controle over zijn dag hebben dat er rekening wordt gehouden met mogelijke omstandigheden, en komt daardoor bij 99,9% van zijn afspraken op tijd.

Deze pro-actieve houding maakt dat je niet afhankelijk bent van omstandigheden, en in veel gevallen zelfs niet van anderen. Je bent voor anderen een betrouwbaar, integer persoon, iemand die zegt dat hij iets doet, en het ook doet. Iemand die een afspraak maakt, waarvan mensen weten dat hij er zal zijn. 

Het laat je eerder voorgekomen situaties op een eerlijke manier analyseren waardoor je in het vervolg vergelijkbare situaties beter zult benaderen. Compleet eigenaarschap neem je door alleen te kijken naar wat je zelf anders kan doen, en met welke factoren je rekening zou moet houden zodat je in elke situatie tot de gewenste uitkomst komt. 

Als je in een situatie van anderen afhankelijke was voor het bereiken van de gewenste uitkomst, geldt dit nog steeds. Werk je samen en gaat het mis? Vraag je dan af hoe je anders met deze persoon of personen om had moeten gaan. Of vraag je af of deze persoon of personen überhaupt wel de juisten waren binnen jou plan. 

Leg een fout nooit bij een ander, neem verantwoording.

Eigenaarschap toepassen in de praktijk

Eigenaarschap is een manier van denken die je jezelf zult moeten aanwennen, er zijn echter wel dingen die je kunt doen om het jezelf makkelijker te maken. Bedenk voor grote projecten voortaan goed welke omstandigheden er allemaal zouden kunnen gaan voorkomen, en hoe je daar mee om wilt gaan. Denk ook twee keer met welke mensen je samenwerkt, en van wie je afhankelijk bent. 

Kies mensen waarop je je écht kunt rekenen, en zorg dat je zelfs dan niet volledig afhankelijk bent.

Mochten er wel onvoorziene omstandigheden zich manifesteren, herpak jezelf en stel meteen koers bij. Terug blijven kijken en jezelf frustreren brengt je niet verder. Daarbij zijn we aangekomen bij het einde van deze blog. Misschien waren de begrippen volledig nieuw voor je, of kende je ze juist al. Er is echter maar één juiste manier om vanuit deze blog verder te klikken: met een aantal take aways die jij in de praktijk gaat toepassen. 

Zelfs al heb jij je zaken al aardig op orde, niemand neemt in al zijn rollen volledig eigenaarschap, en niemand is volledig integer. Vraag jezelf eens af in welke rollen en situaties jij wel of geen eigenaarschap neemt, en tegen wie je wel of juist niet integer bent. Neem de bovenstaande informatie op, maar pas het vooral toe.

Boeken over integriteit en eigenaarschap

Na het lezen van deze blog over de eigenschappen integriteit en eigenaarschap weet je wat je kan doen om dit in praktijk toe te passen. Maar als jij dit onderwerp interessant vindt en meer over deze eigenschappen wilt leren, dan raad ik je de volgende boeken aan.boek over eigenaarschap

  Als jij een stok achter de deur nodig hebt of iemand nodig hebt die je verantwoordelijk houdt voor je acties dan kan jij eens kijken tussen onze coaches. Wij zullen jouw dan gaan helpen om integriteit en eigenaarschap daadwerkelijk toe te passen.

Over de schrijver
Business coach voor personal trainers en onderenemers
Reactie plaatsen